Neosmart Comarch ERP Optima

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami:

Umów się na wizytę!

Wizyta możliwa najwcześniej: 2024-06-03
rozwiąż zadananie matematyczne
8+1 =

Technologie

Tworzenie Operacji

Przygotowanie do pracy z systemem neoProdukcja.

Dodawanie operacji produkcyjnej.

Operacja jest to działanie, proces po którym zostanie wyprodukwany półprodukt lub wyrób gotowy.

Dodawanie Operacji Krok po kroku:

    • Wejdz w Technologie/Lista Operacji, kliknij w dodaj operacje produkcyjną

    • W parametrach ogólnych dodaj nazwę opis oraz określ parametry

    • W parametrach zlecenia produkcyjnego określ koszt, czas produkcji oraz parametry dla materiału

    • Określ parametry meldowania produkcji

    • Wybierz gniazda

    • Wybierz zasoby 

    • Wybierz atrybuty

    • Zapisz operacje, klikając w Utwórz Operacje w dolnym panelu. 

Widok operacji dostępny jest po przejściu do zakładki Technologie/Lista Operacji(Obraz 1)

1.Klikając przycisk dodaj operacje produkcyjną pojawia nam się okno kreatora nowej operacji produkcyjnej(Obraz 2)

2.Wypełniamy pola nazwy, opisu

3.W zakładce parametry zlecenia produkcyjnego mamy możliwość ustalenia czasu jednostkowego realizacji operacji, ilość wyprodukowanych sztuk towaru podczas jednego cyklu oraz wiele opcji personalizujących naszą operacje produkcyjną.(Obraz 3)

4.W zakładce parametry kosztowe wyrobów gotowych mamy możliwość ustalenia kosztów stałych operacji oraz dodatkowych kosztów względem jednostki(Obraz 4)

5.W zakładce Parametry dla materiałów mamy możliowość ustawienia automatycznego mapowania ilości surowca względem zarezerwowanych dostaw oraz wymagalność surowców względem zasobu przy dodawaniu do operacji.

6.Przyciskiem utwórz operacje umiejscowionym po prawej stronie, zapisujemy operację.(Obraz 5)

 

Parametryzacja czasu wyprodukowania wyrobu gotowego

Parametryzacja czasu wyprodukowania wyrobu gotowego

Czas wyprodukowania produktu gotowego jest ustalany za pomocą długości trwania operacji.

Jeśli chcemy dobrze zaplanować naszą produkcje musimy wiedzieć ile czasu dana operacja trwa.

Czas operacji wprowadzamy za pośrednictwem zakładki Technologie/Lista Operacji w parametrach zlecenia produkcyjnego.

Czas określamy w formacie Godziny:Minuty:Sekundy oraz ustalamy ilość wyprodukowanych produktów w jednym cyklu.

Tworząc technologie, dodawając kolejne operacje oraz ilość produktów, czas trwania pracy technologii będzie się wydłużał, dzięki czemu mamy możliwość zaplanowania czasu końca produkcji.

 

Tworzenie technologii

Tworzenie technologii

Widok technologii dostępny jest po przejściu do zakładki Technologie/Lista technologii

Dodawanie technologii - krok po kroku

    1.     Wybierz produkt technologii z listy dostępnych towarów. 

    2.    Dodaj operacje do technologii

    3.     Uzupełnij kod oraz nazwę technologii.

    4.     Zdefiniuj właściwości technologii – przy tworzeniu dokumentu produkcyjnego dostępne są jedynie technologie aktywne , domyślne oraz zatwierdzone.

    5.     Dodaj operację produkcyjną do struktury.

    6.     Jeżeli któraś operacja nie zawiera gniazd dodaj gniazdo typu:

        linia produkcyjna – przy planowaniu zleceniowym

        punkt roboczy – przy planowaniu operacyjnym

    7.     Dodaj produkt technologii jako wyrób gotowy do ostatniej operacji produkcyjnej w strukturze technologii.

Dodajemy technologię poprzez kliknięcie przycisku Dodaj Technologie (Obraz 1)

 Dodanie technologii możliwe jest, gdy wybrany jest produkt technologii oraz uzupełnione są wymagalne pola (oznaczone *).

Ponadto wymagane jest, aby struktura technologii zawierała przynajmniej jedną operację, oraz aby w ostatniej operacji wystąpił produkt technologii jako wyrób gotowy.

Uzupełniamy nazwę technologii.

Aby wybrać produkt technologii należy kliknąć przycisk Produkt (Obraz 2)

Wówczas otworzy się okno dialogowe z listą produktów. Należy wybrać element z listy 

oraz kliknąć przycisk Zatwierdź.

Jeżeli kod oraz nazwa technologii nie zostały uprzednio wypełnione, to zostaną automatycznie uzupełnione kodem towaru. 

Dodawanie operacji produkcyjnych do struktury technologii możliwe jest za pomocą przycisku DODAJ OPERACJĘ DO TECHNOLOGII . Następnie z listy dostępnych operacji należy wybrać jeden element . Jeżeli we wzorcu operacji zostały zdefiniowane gniazda oraz zasoby operacji, zostaną one automatycznie dodane. (Obraz 3)

Dodanie produktu technologii do ostatniej operacji w strukturze jest warunkiem koniecznym zapisu technologii. Ponadto wymagalne jest dodanie gniazda typu punkt roboczy (planowanie operacyjne), bądź typu linia produkcyjna (planowanie zleceniowe) do każdej operacji! 

Kolejnym krokiem jest dodanie surowców, dodanie gniazd potrzebnych do utworzenia wyrobu gotowego.

    • LG – Dodanie gniazda do operacji produkcyjnej

    • P – Dodanie operacji podrzędnej do operacji

    • PU – Dodanie produktu ubocznego 

    • PO – Dodanie półproduktu z bieżącej technologii (w strukturze musi wystąpić wyrób gotowy)

    • PT – Dodanie półproduktu z innej technologii

    • LS – Dodanie surowca

    • LPR – Dodanie wyrobu gotowego

Przyciski pozwalają na przesuwanie poszczególnych węzłów.

Klikając w przełącznik Pokaż własciwości technologii określamy czy tworzona technologia jest aktywna, domyślna dla danego produktu jak i zatwierdzona.(Obraz 4)

Po dodaniu listy surowców oraz określeniu gniazda dodajemy produkt koncowy do drzewa technologii(1). (Obraz 5)

Po wypełnieniu wszytkich pól, w tabelce czas realizacji wyświetla nam się czas potrzebny do wyprodukowania 1 produktu.

Po kliknięciu w przycisk Utwórz Technologię

Utworzy nam się technologia.(Obraz 6)

 

 

Wersjowanie Technologii

Wersjonowanie i rejestr technologii

W zakładce Technologie/Lista Technologii mamy możliwość stworzenia wersji powstałej już technologii.

Krok po kroku jak stworzyć nową wersje technologii

    • Wejdz w zakładkę Technologie/Lista Technologii

    • Dwuklikiem wybierz technologię,lub kliknij w znaczek   , do której chcesz utworzyć nową wersje

    • Edytujemy dowolnie wybraną technologię

    • Wchodzimy w zakładkę Wersje technologii

    • Klikamy w przycisk utwórz nową wersje technologii

    • Za pomocą suwaka ustalamy czy nowa wersja technologi ma być Domyślna, Aktywna, czy jest Zatwierdzona.

 

Wchodzimy w zakładkę Technologie/Lista Technologii(Obraz 1)

Wybieramy dwuklikiem lub klikamy w znaczek ,technologii do której chcemy utworzyć nową wersje.(Obraz 2)

Dodajemy zmiany, które zaszły w danej technologii oraz klikamy w zakładke wersje technologii(1).

Następnie klikamy w Utwórz nową wersje technologii(2).

Historyczność Technologii

Wchodząc w widok Wersje technologii pojawi się lista wersji technologii wraz z opcją edycji poprzez klikniecie w ikone długopisu(edycji).(Obraz 3)

Pamiętaj ! 

Podczas tworzenia nowej wersji technologii, nowo utworzona zapisuje się jako domyślna.

Aby zmienić tą funkcje, wchodzimy w panel struktura technologi, po rozwinięciu właściwości technologii odznaczamy pozycje Domyślna technologia.

Grupy technologii

Grupy technologii

Wchodząc w Technologie/Grupy Technologii mamy możliwość grupowania danych technologii.

Tworzenie grupy technologii krok po kroku (Obraz 1)

    • Wchodzimy w Technologie/Grupy Technologii

    • Klikamy przycisk Dodaj grupe technologii 

    • Wypełniamy pole obowiązkowe jak Nazwa oraz dodajemy Opis(funkcja opcjonalna)

    • Zaznaczamy technologie, które chcemy żeby znalazły się w naszej grupie

    • Dodajemy grupe poprzez klikniecie w przycisk Dodaj na dole strony.

    • Grupa technologii została dodana

 

Wypełnienie pól nazwy I wybór technologii. (Obraz 2)

 

Edycja technologii w zleceniu

Edycja technologii w zleceniu

Po stworzeniu zlecenia produkcyjnego mamy możliwośc edycji niektórych elementów zlecenia.

Zlecenia produkcyjne zaplanowane

Jest możliwość przesuniecia zaplanowanego zlecenia do zlecenia niezaplanowanego i edycji technologii, oraz wszystkich ustawień danego zlecenia.

Krok po kroku:

    • Wchodzimy w zakładkę Rejestracja i Kontrola/Dokumenty Zlecone

    • Dwuklikiem na ZP zaplanowane 

    • Klikamy przycisk Przenieś do Niezaplanowanych w prawym dolnym rogu

    • Wyskoczy zapytanie o odpięciu punktów roboczych w zamówieniu, klikamy tak jeśli chcemy zwolnić punkty robocze w danym terminie

    • Pojawi się okno o pomyślnym przeniesieniu dokumentu do sekcji Zleceń Niezaplanowanych

Okno podsumowanie dokumentu produkcyjnego(Obraz 1)

Zapytanie o zwolnienie punktów roboczych(Obraz 2)

Potwiedzenie przeniesienia ZP zleconego do niezaplanowanego.(Obraz 3)

Zlecenia produkcyjne zatwierdzone i w realizacji

Zlecenia takie mają okrojoną możliwośc edycji:

    • możliwość zmiany opisu zlecenia

    • edycji magazynu danych surowców

    • edycja punktów roboczych 

    •  opcja czy dany surowiec jest wymagany do zameldowania.(Obraz 4)

Także jest możliwość w każdym momencie produkcji anulowania dokumentu, nawet tego będącego w produkcji. Poprzez przycisk anuluj dokument.

Wtedy zostanie wyświetlone powiadomienie o nierozliczonych meldunkach.(Obraz 5)

Klikając tak, dokument zlecenia produkcyjnego zostanie anulowany.

Właściwości Technologii

Właściwości Technologii (Obraz 1)

1 .Opcje budowania struktury technologii

    • LG – Dodanie gniazda do operacji produkcyjnej

    • P – Dodanie operacji podrzędnej do operacji

    • PU – Dodanie produktu ubocznego 

    • PO – Dodanie półproduktu z bieżącej technologii (w strukturze musi wystąpić wyrób gotowy)

    • PT – Dodanie półproduktu z innej technologii

    • LS – Dodanie surowca

    • LPR – Dodanie wyrobu gotowego

Przyciski pozwalają na przesuwanie poszczególnych węzłów.

2.Struktura technologii- diagram wszystkich gniazd,produktów,surowców z których zostanie wykonany wyrób gotowy.

3.Pole wyboru zakładów produkcyjnych, działów oraz magazynów z surowcami.

4.Własciwości technologii określamy czy tworzona technologia jest aktywna, domyślna dla danego produktu jak I zatwierdzona.

5.Czas realizacji- Pole z określona długością czasu realizacji technologii na podstawie wykonywanych operacjii

Generator technologii podejście liniowe

Podejście liniowe

Podejście, w którym do produkcji wystarcza linia produkcyjna. Nie ma wyszczególnienia na punkty robocze. Plusami jest prostota obsługi i podstawowa wiedza na temat zleceń produkcyjnych.

Podejście liniowe zakłada, że zlecenia rozpatrywane są jako całość - mamy  wyodrębnione operacje, ale wszystkie realizowane są na tej samej linii produkcyjnej.

Zlecenia raportowane są głównie zbiorczo.

Poszczególne operacje zlecenia nie są przypisywane pojedynczemu stanowisku.(Obraz 1)

W podejsciu liniowym na wykresie Gantta ZP zostało zaplanowane na jeden zakład produkcyjny.

 

Generowanie Technologii w podejsciu linowym

Wchodzimy w zakładkę Technologie/Lista Technologii klikamy przycisk Dodaj technologie.

Podczas generowanie technologii w podejsciu liniowym określamy linie produkcyjne, na która dane zlecenie ma zostać zaplanowane. Mamy możlwiość dodawania surowców i półproduktów oraz wiele operacji .

Określenie lini produkcyjnej jest warunkiem koniecznym do stworzenia technologi w podejsciu liniowym.(Obraz 2)

Po kliknięciu w Utworz Technologie, technologia zostanie zapisana oraz będzie możliwośc wykorzystania technologii przy tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Generator technologii podejście operacyjne

Podejscie operacyjne

Jest to podejście bardziej szczegółowe, z wyszczegołnieniem na punkty robocze.

Podejscie operacyjne zakłada, że zlecenie produkcyjne dzielone są na stanowiska Zaletami tej metodyki jest szczegółowa wiedza na którymi etapie i w którym miejscu odbywa się produkcja.(Obraz 1)

W podejsciu operacyjnym na wykresie Gantta podział jest na wszystkie punkty robocze.

Typ planowania określamy na etapie konfiguracji aplikacji, opcje konfiguracyjną znajdziemy w  Ustawienia/Konfigurator , zakładka Planowanie opcja Typ planu dokumentów produkcyjnych. 

 

Generowanie Technologii w podejsciu operacyjnym

Wchodzimy w zakładkę Technologie/Lista Technologii klikamy przycisk Dodaj technologie.

Podczas generowania technologii w podejsciu operacyjnym warunkiem koniecznym jest wybranie punktów roboczych danej produkcji. Technologie mogą mieć wiele operacji i składać się z surowców, półproduktów jak i produktów ubocznych danej technologii. Miejsc roboczych może być wiele.

Określenie puntków roboczych(maszyn produkcyjnych)jest warunkiem koniecznym do stworzenia technologi w podejsciu operacyjnym.(Obraz 2)

Połprodukty mogą być meldowane, oraz można utworzyć ZP na półprodukty.

Po kliknięciu w Utworz Technologie, technologia zostanie zapisana oraz będzie możliwośc wykorzystania technologii przy tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Kopiowanie Technologii

Kopiowanie technologii

Kopiowanie technologii jest funkcją w przypadku gdy mamy już utworzoną technologie na produkt i potrzebujemy na nowy o podobnej liczbie operacji oraz surowców.

Wchodząc w zakładkę Technologie/Lista Technologii

Pojawia nam sie lista technologii, w celu stworzenia kopii danej technologii klikamy na znaczek, który przekieru je nas na widok kopii technologii. (Obraz 1)

Cała struktura zostanie skopiowana natomiast nazwa, kod, opis oraz wersje technologii kopiowanej zostaną wyczyszczone.

Krok po kroku

    • Wybieramy produkt(wyrób gotowy) do nowej kopiowanej technologii. 

    • Kod powinien uzupełnić się automatycznie

    • Wybieramy nową nazwę technologii

    • Za pomocą przycisku Utwórz technologie stwarzamy nową technologię na podstawie poprzedniej istniejącej.(Obraz 2)

Import i export technologii z MSExcel

Import i export technologii z MSExcel

W programie neoProdukcja mamy możliwość importowania technologii z plików o rozszerzeniu .xlsx.(MS Excel).(Obraz 1)

Krok po kroku:(Obraz 2)

    • wchodzimy w zakładkę Technologie/Lista Technologii 

    • klikamy z menu u góry importuj/exportuj technologie

    • aby eksportować: klikamy przycisk eksport (1)

    • technologia została wyeksportowana w formacie .xlsx

    • aby importować: klikamy na ikone wybierz (2)

    • przeszukujemy dysk i wybieramy plik .xlsx (3)

    • klikamy import

    • technologia została zimportowana

 

Wybieranie pliku z dysku:(Obraz 3)

Wybrany plik .xlsx zostanie zaimportowany jako technologia(Obraz 4)

 

Wykorzystanie Kartotek Zasobów

Wchodząc w zakładkę Zasoby/Towary jest możliwość edycji kartoteki towaru w tym celu trzeba kliknąć na przycisk edycji(Obraz 1)

Następnie ukaże się nam kartoteka zasobu 

W zakładce Dane produktu dostępne są opcje:(Obraz 2)

    • Wybierz typ zasobu – określenie czy dany zasób jest produktem gotowym, surowcem,materiałem pomocniczym,produktem ubocznym

    • Opcja produkcji względem zasobu

W zakładce Zamienniki (Obraz 3)

Wyświetlone zostaną wszystkie zamienniki zasobu wpisane w system ERP

W zakładce Technologie (Obraz 4)

Wyświetlone zostaną wszystkie technologię, w których występuje dany zasób jako wytwarzany produkt ale także te technologię, w których wystepuje jako składnik.

Powiązania technologii wraz z półproduktami z innych technologii

Wchodząc w technologię produktu mamy możliwość znalezienia powiązań poszczególnych produktów lub pół produktów z technologiami. 

Aby sprawdzić powiązania wchodzimy w Technologie/Lista Technologii wybierając daną technologie przechodząc w zakładkę Technologia jako półprodukt w innych technologiach.

Dane o półprodukcie występującym w innych technologiach zostały przedstawione w tabelii.(Obraz 1)

Aby sprawdzić w których technologiach dany zasób(surowiec) występuje, wchodzimy w zakładkę Zasoby/Towary klikamy na dany towar w zakładce Technologie pojawia się lista, w których technologiach dany zasób występuje jako półprodukt albo produkt.(Obraz 2)

 

Technologie z półproduktami posiadającymi własne technologie

Technologie z półproduktami posiadającymi własne technologie

Półprodukty to produkty i wyroby będące wynikiem określonych faz produkcji, mających własną technologię mogące zostać wykorzystane w dalszej części produkcji.

Tworzenie zaawansowanych technologii z półproduktami.(Obraz 1)

Krok po kroku:

    • wejdź w zakładkę Technologie/Lista Technologii

    • kliknij w przycisk Dodaj Technologie (Opis dodawania technologii dostępny tutaj(link do dokumentacji technologii))

    • W drzewie budowania technologii zamiast surowców dodajemy półprodukty

    • Wchodząc w zakładkę ,,Technologia jako półprodukt w innych technologiach'' – w technologii półproduktu zobaczymy listę technologii, w których technologiach nasz półprodukt występuje.

    • Tworzymy technologie za pomocą przycisku Utwórz Technologie.

Wybór półproduktu, posiadającego własną technologie.(Obraz 2)

Istnieje możliwość wygenerowania ZP na półprodukt poprzez klikniecie ikony edycji(Obraz 3).   .

Pojawi się powiadomienie o przekierowaniu do formularza tworzenia ZPP.(Obraz 4)

Klikając Tak, pojawi się na okno kreator zleceń produkcyjnych.(Obraz 5)

Tworząc ZPP nowe zlecenie pojawi się na wykresie Gantta, a w oknie powiązanych dokumentów zostanie wyświetlona informacje od jakiego ZP, dane ZPP pochodzi.(Obraz 6)

Technologie jako półprodukt w innych technologiach

Wchodząc w zakładkę Technologia jako półprodukt w innych technologiach

wyświetlona zostanie lista, w której dany półprodukt występuje.(Obraz 7)

Wchodząc w technologie mamy możliwość zobaczenia, w których dokumentach dana technologia występuje. W tym celu wchodzimy w Technologie/Lista Technologii wybieramy technologie, która nas interesuje. Wchodzimy w zakładkę Dokumenty ZP, i wyskakuje nam lista dokumentów produkcyjnych.(Obraz 8)

 

Widok przedstawiający, w których technologiach dana technologia występuje jako półprodukt.

Widok przedstawiający, w których technologiach dana technologia występuje jako półprodukt.

Aby podejrzeć, w których technologiach dana technologia występuje jako półprodukt należy wejść w zakładkę Technologie/Lista Technologii,

Kliknąć na dany półprodukt następnie wejśc w zakładkę Technologie jako półprodukt w innych technologiach pojawi się lista z informacją w jakich technologiach dana technologia półproduktu uczestniczy.(Obraz 1)

W tabeli zostały ukazane dane o dacie utworzenia oraz aktywnościach technologii .

Zobacz nasze filmy szkoleniowe

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zapraszamy do kontaktu!

Umów wizytę

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.