Neosmart Comarch ERP Optima

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami:

Umów się na wizytę!

Wizyta możliwa najwcześniej: 2024-06-27
rozwiąż zadananie matematyczne
5+10 =

Rejestracja produkcji

Rejestracja operacji

Rejestracja operacji

Rejestracja operacji przeprowadza się poprzez wprowadzanie meldunków , na ich podstawie są generowane dokumenty w systemie ERP.

Widok rejestracji operacji dostępny jest wchodząc w Rejestracja i Kontrola/Dokumenty aktywne wybierając zlecenie produkcyjne lub skanując kod kreskowy dokumentu.

Następnie zostanie wyświetlony widok z raportowaniem operacji oraz podsumowaniem operacji.(Obraz 1)

1.Nazwa operacji wraz z przyciskiem wystartowania produkcji

2.Raportowanie operacji- przycisk przekieruje nas do widoku meldunkowego zlecenia produkcyjnego

3.Podsumowanie operacji widok zamknięcia produkcji wraz z wszystkimi dokumentami produkcyjnymi.

Widok rejestracji produkcji

(Obraz 2)

1.Przycisk startu produkcji- czas produkcyjny jest liczony od kliknięcia na przycisk start do zatrzymania produkcji

2.Rozchody surowców na produkcji – rozchody mogą być wpisywane automatyczne(stałe zapisane  w technologii) lub poprzez klawiaturę ekranową.

3.Wyroby gotowe i produkty uboczne – miejsce, w którym znajdują się miejsce raportowania produktów gotowych oraz produktów ubocznych 

4.Zatwierdzanie meldunków

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów w systemie ERP po zatwierdzeniu meldunku(ustawienie tej funkcji znajduję się w właściwościach operacji) (Obraz 3)

lub zbiorczo po podsumowaniu całego zlecenia produkcyjnego(Obraz 4)

Raportowanie surowców

Istnieje wiele możliwości raportowania surowców. Mogą być one pobierane z technologii produktu gotowego, istnieje możliwość wprowadzenia ilości pobranych surowców za pomocą klawiatury ekranowej, a także określenie konkretnej dostawy surowca.(Obraz 5)

1.Pobierane automatycznie z technologii.

2.Raportowanie ilości surowca i partii dostawy, z której surowiec ma być pobierany.(obraz 6)

3.Raportowanie wyłącznie ilości pobieranej z magazynu

Raportowanie partii surowca.

 

Obsługa kodów kreskowych

Obsługa kodów pracownika

Każde konto użytkownika ma przypisany swój kod kreskowy(Obraz 1), za pomocą którego może zalogować się na swoje konto skanując token przy pomocy czytnika kodów kreskowych w polu logowania aplikacji.(Obraz 2)

Kody na kartach pracy

Karty pracy dla pracowników drukowane są z pozycji  Rejestracja i Kontrola/Dokumenty zlecone zaznaczając ZP(Zlecenie produkcyjne), klikając Drukuj na górnym panelu.

Na karcie pracy znajdują się kody zlecenia, a także może znajdować się kod do generowania MM i podsumowania.

W celu zaraportowania wyrobu gotowego, należy zalogować się do konta użytkownika(skan kodu kreskowego pracownika). Następnie kliknąć w pole „Zeskanuj kod”,  za pomocą czytnika kodów zeskanować kod operacji produkcyjnej, który jest umiejscowiony na wydruku u góry po lewej stronie.

Następnie zostanie wyświetlony widok, raportowania produkcji.

 

Wydruk etykiet

Aplikacja neoProdukcja obsługuje wydruk etykiet. Konfiguracja etykiet dostępna jest z widoku Zasoby/Etykiety .

Wydruk etykiet może nastąpić po zameldowaniu wyrobu gotowego lub pół produktu lub można recznie wywołać wchodząc w Akcje/Etykiety w widoku kart pracy klikając w przycisk Drukuj Etykiete.

 

 

Raportowanie produkcji

Raportowanie produkcji

Raportowanie produkcji odbywa się za pomocą wprowadzania wartości, w pola na karcie pracy pracownika.

Każde zlecenie produkcyjne ma swoja karte pracy, po zalogowaniu się przez użytkownika i zeskanowaniu kodu kreskowego z karty produkcyjnej(Obraz 1)  lub wybraniu zlecenia z listy użytkownik zostanie przekierowany do widoku raportowania produkcji.

Klikając Start pracownik rozpoczyna liczenie czasu produkcji danego wyrobu gotowego, ilość raportowana to liczba sztuk, które udało się wyprodukować przez pracownika, a rozchody surowców to liczba surowców wykorzystanych do produkcji wyrobu gotowego.

Ilość wyprodukowanych sztuk oraz rozchód surowców wypełniamy za pomocą klawiatury, istnieje możliwość raportowania wyrobów gotowych w jednostkach pomocniczych :

Klikając w akcje pojawia się okno z funkcjami dodatkowymi takimi jak zatrzymanie operacji, zamknięcie operacji, dodanie przerwy czasowej,dodanie nowego materiału i wyrobu gotowego. Z okna pracownika nie mamy możliwości edycji operacji, dodania nowego materiału, oraz dodania nowego wyrobu. Wszystkie uprawnienia użytkowników można ustawić w zakładce Zasoby/Użytkownicy klikając w pole edycji zakładka Role i Uprawnienia.

Po zakonczonej produkcji i zaraportowaniu ilości sztuk wyprodukowanych, w prawym górnym rogu mamy zatwierdzenie meldunku.

Kliknięcie w to pole spowoduje wygenerowanie WG, z którego będzie można wygenerować dokumenty PWP,PW i RW.

 

Raportowanie z wykorzystaniem mechanizmu kroków produkcyjnych

Mechanizm kroków produkcyjnych jest możliwy do konfiguracji z poziomu ustawień, istnieje możliwość zmiany oraz personalizacji powiadomień wyskakujących na ekranie użytkownika.

Mechanizm polega na odpowiadaniu przez użytkownika na pytania(okna) wyskakujące na ekran prowadzące użytkownika przez kolejne etapy raportowania produkcji.

Po zeskanowaniu kodu produkcyjnego z włączoną opcją mechanizmu kroków produkcyjnych, zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o rozpoczęcie produkcji.

Przykładowe pytania wykorzystywane w mechanizmie kroków:

Czy chcesz rozpocząć realizacje zlecenia?

Czy chcesz zameldować wyprodukowana ilość zlecenia?

Czy chcesz kontynuować produkcje zlecenia?

Czy chcesz wznowić realizacje zlecenia?

Czy zlecenie będzie kontynuowane w późniejszym czasie?

Czy pojawiły się ponadnormatywne straty podczas produkcji?

Czy pojawiły się ponad normatywne straty w czasie produkcji?

Czy pojawiły się niezgodne sztuki produktów? 

Zameldowanie produkcji jest możliwe, gdy operacja jest zatrzymana, czy chcesz zatrzymać zliczanie czasu operacji zlecenia?

 

Raportowanie odbywa się poprzez wpisanie ilości wyrobów gotowych i surowców.(Obraz 2)

W polu oznaczonym numerem 1- Klikając w pole wpisujemy ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych za pomocą klawiatury wyświetlonej na ekranie.

W polu oznaczonym numerem 2- Zatwierdzamy meldunek, wyrobów gotowych

Możliwość wznowienia produkcji posiada brygadzista, w razie omyłkowego zamknięcia produkcji należy udać się do brygadzisty w celu zgłoszenia problemu, omyłkowego zamknięcia produkcji.

 

Generowanie dokumentów magazynowych

Generowanie dokumentów magazynowych

Wszystkie ustawienia dokumentów dostępne są w panelu konfiguracyjnym w zakładce Systemowa/Ogólne.

Dokumenty w neoProdukcji mogą być generowane na wiele sposobów.

Dokumenty PWP, PW, RW,RWS mogą być tworzone w buforze, lub wyciągnięte z buforu, tworzone podczas zatwierdzania meldunku lub zbiorczo po zakończeniu produkcji.

Jeśli dokument jest generowany w buforze, przełożony może go akceptować w ERP wyciągając dokument z bufora.

Z widoku Dokumentów Zleconych mamy możliwość generowanie MM,  w celu zapewnienia surowców na produkcji.

Wchodząc w zakładkę Zaopatrzenia Materiałowe/BST(Z) Zaopatrzenia zewnętrzne jest możliwość generowania dokumentów ZD.

Zaznaczając dany surowiec i wpisując wartość w kolumnę Ilość ZD/ZPP po kliknięcie w przycisk GENERUJ DOKUMENTY w systemie ERP zostanie wygenerowany dokument ZD.

Z widoku Magazynowe/Przyjęcia mamy możliwość przekształcenia dokumentu ZD do dokumentu PZ, nadania serii dostawy oraz pobranie kodów przyjęć. Po kliknięciu przycisku Przekształć do PZ dokument ZD zostanie przekształcony do PZ

 

Funkcje dodatkowe

Dokumentacja

Z menu systemowego w zakładce O Programie dostępna jest Dokumentacja systemu, która tworzona jest w formie instrukcji. 

W razie problemów, z którymś z modułów warto wejść w dokumentacje i znaleźć rozwiązanie napotkanego problemu.

Zarządzanie sesjami

W zakładce O Programie/Zalogowani użytkownicy jest możliwość podglądu sesji użytkowników systemu.

Funkcje zwalniania sesji oraz wyrzucania użytkowników, posiada wyłącznie administrator.

 

Zobacz nasze filmy szkoleniowe

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zapraszamy do kontaktu!

Umów wizytę

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.