Neosmart Comarch ERP Optima

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami:

Umów się na wizytę!

Wizyta możliwa najwcześniej: 2024-06-27
rozwiąż zadananie matematyczne
8+7 =

Komunikacja wewnętrzna

Grupa aplikacji, dodatków rozwiązań zwiększająca funkcjonalność systemu enova365 w obszarze wewnętrznej komunikacji firmy.

Wysoki poziom komunikacji wewnętrznej to kluczowy element działania każdej firmy. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości, prawidłowa komunikacja w przedsiębiorstwie zależy od szybkiego dostępu do informacji i dokumentów dla wszystkich pracowników.

Bez względu na od miejsce w którym znajdują pracownicy wymiana i udostępnianie danych powinno odbywać się zawsze z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa, być chronione przed utratą lub wypłynięciem na zewnątrz firmy.

 

Komunikacja wewnętrzna

Comarch HRM dla działu Kadry-Płace

Comarch HRM to aplikacja umożliwiająca udostępnianie pracownikom m.in.: ewidencji nieobecności wraz z limitami urlopowymi, listy umów cywilnoprawnych, planu i czasu pracy, funkcjonalności planowania i zatwierdzania delegacji, szkoleń oraz ocen pracowników.

 • Aplikacja może być także narzędziem do przeprowadzania rekrutacji pracowników (wewnętrznej i zewnętrznej).
 • Dzięki Comarch HRM można również przesyłać pracownikom wydruki przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. kwitki wypłat, karty wynagrodzeń, deklaracje PIT).
 • Z aplikacji można korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

 Lista funkcjonalności

 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym - możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją reguł Kodeksu pracy - jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
 • określanie zapotrzebowania na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP),
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych w tym także dla pracowników młodocianych,
 • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • określanie dyspozycyjności do pracy w konkretnych godzinach (przez pracownika),
 • definiowanie zapotrzebowania na pracę pracowników w zadanych zakresach godzinowych z uwzględnieniem wymaganych stanowisk/kwalifikacji (przez przełożonego),
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) - elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
 • zarządzenie ewidencją szkoleń - planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
 • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
 • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników,
 • możliwość zweryfikowania informacji związanych z uczestnictwem pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz skorzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK,
 • wprowadzenie planowania, zatwierdzania oraz limitowania pracy zdalnej,
 • umożliwienie wyboru i korzystania z poszczególnych modułów (samoobsługa pracownicza, zarządzanie czasem pracy, rozwój pracownika)
 • możliwość oceny pracownika metodą  OKR (Objectives and Key Results), stanowisk pracy metodą 180 stopni oraz pracownika po okresie próbnym według metody 90 stopni
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in.  dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych, tworzenie ofert pracy, praktyk i staży)

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zapraszamy do kontaktu!

Umów wizytę

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.