Neosmart Comarch ERP Optima

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami:

Umów się na wizytę!

Wizyta możliwa najwcześniej: 2024-04-28
rozwiąż zadananie matematyczne
9+7 =

Kadry i Płace

Program Comarch ERP Optima to narzędzie służące także do zarządzania kadrami i płacami. Starannie opracowane moduły programu umożliwiają automatyzację procesów, co znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się błędów podczas wykonywania operacji.

Co więcej, oprogramowanie zostało zintegrowane z aplikacją Płatnik, co umożliwia łatwe prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, dzięki integracji z systemem e-Deklaracje, użytkownicy programu mogą automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego.

Kadry i Płace

Kadry i Płace - Kluczowe funkcjonalności

  • Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry oferuje wiele funkcjonalności. Możliwe jest prowadzenie ewidencji akt pracowniczych oraz elektronicznych teczek pracownika. Program umożliwia również weryfikację limitów urlopu wypoczynkowego, limitów dni 182/270 dla zwolnień chorobowych oraz kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego.

 

  • Dzięki programowi, można eksportować i importować dane kadrowe do arkusza kalkulacyjnego, a także informacje o nieobecnościach, takie jak plany pracy i umowy cywilnoprawne. Program generuje zaświadczenia płatnika składek (Z-3) oraz ustala okresy dla składników miesięcznych i okresowych.

 

  • W programie można także prowadzić ewidencję zatrudnienia pracowników zarówno w firmie, jak i poza nią. Program oferuje integrację z Programem Płatnik, co umożliwia przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli, a także importowanie elektronicznych zwolnień lekarskich oraz weryfikację numerów PESEL pracowników.

 

  • Program umożliwia również rozliczanie wszelkiego rodzaju nieobecności, takich jak choroba czy nieobecności związane z rodzicielstwem, a także kontrolowanie limitów dotyczących nieobecności pracownika. Możliwe jest także rejestrowanie czasu pracy pracowników oraz automatyzacja w zakresie obliczania podstawy składek emerytalnych i rentowych dla pracowników, którzy przebywają na urlopach wychowawczych.

 

  • W Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wprowadzać wszelkie nietypowe składniki wypłat oraz nieobecności pracowników i limitów nieobecności. Program umożliwia także dodawanie korekt do już zaksięgowanych list płac oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych, takich jak te z cudzoziemcami czy godzinowe.

 

  • Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia dodatkowo generowanie dokumentów podatkowych oraz wysyłanie ich do systemu e-Deklaracj. Oprogramowanie pozwala również na tworzenie deklaracji dla PFRON (Wn-D z załącznikami) oraz na tworzenie raportów i wydruków pomocniczych dla GUS. Dodatkowo, program pozwala na archiwizowanie wybranych formularzy kadrowych  oraz na wysyłkę list płac z Comarch ERP OPTIMA do innej bazy w celu ich zaksięgowania.

 

  • Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Program umożliwia także blokadę zmiany czasu i planu pracy w przypadku, gdy pracownik etatowy otrzymał już wypłatę w danym okresie.

 

  • Wersja PLUS programu oferuje dodatkowe funkcje, w tym pakiet mobilności, który pozwala na rozliczenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne dla kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Program umożliwia również wykonywanie operacji seryjnych, na przykład dodawanie nieobecności czy seryjna wypłata dodatku, a także prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych, w tym ewidencję składek, udzielanie pożyczek, harmonogramowanie spłat.

 

  • Comarch ERP Optima Kadry i Płace pozwala na tworzenie wydziałów i struktury organizacyjnej, a także na powiązanie listy płac z wybranym wydziałem. Program umożliwia także prowadzenie ewidencji potrąceń komorniczych i alimentacyjnych oraz obsługę pracowników wieloetatowych, delegowanych za granicę lub tymczasowych. Dodatkowo, program pozwala na rejestrowanie obecności pracowników w różnych strefach czasu pracy, naliczanie nadgodzin w okresie dłuższym niż 1 miesiąc rozliczeniowy, a także na importowanie czasu pracy rejestrowanego za pomocą czytników RCP. Program umożliwia również wprowadzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów wypłaty.

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zapraszamy do kontaktu!

Umów wizytę

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.